Spiral Stabilisering

vertikaltopainvertikalwalk

Vad är Spiral Stabilisering?

Under all vår tid på jorden utsätts vi för gravitationen och kroppstyngden som konstant drar oss ned mot marken. För att hålla vår rörelseapparat upprätt måste vi använda muskler. För detta ändamål har vi utrustats med muskler som tillsammans likt kedjor från topp till tå gör just detta. I vila, sittande och stående, använder vi oss av muskelkedjor som i huvudsak går i vertikal riktning. När dessa muskler aktiveras skapas ett ökat tryck på våra leder och skapar stabilitet. Denna typ av stabilitet kallar vi ”vertikal stabilisering”

Vi är även designade för att hålla oss upprätta när vi rör oss, går och springer. För detta ändamål använder vi andra kedjor av muskler än de som håller oss stabila när vi är stilla. Dessa kedjor går i huvudsak från ena axeln/ skuldran till andra sidans ben och fot. Vid en korrekt aktivering av dessa kedjor skapas en rotatorisk rörelse av ryggraden kring sin egen axel. Bröstkorgen roterar åt ena hållet och bäckenet åt det motsatta. Dessa kedjor kommer då de aktiveras att skapa ett ökat buktryck, vilket i sin tur skapar en uppåtgående kraft vilket minskar trycket på lederna för optimal rörelse. Denna typ av stabilitet kallar vi”spiral stabilisering”

De vertikala och spirala muskelkedjorna jobbar tillsammans genom koaktivering (att aktiveras samtidigt samt genom att hämma varandras aktivitet (reciprok inhibering) för hållning, gång och koordinerade rörelser och skapar därigenom centrering av lederna (optimal position för lederna) under rörelse för att leden ska röra sig följsamt med samtidig stabilitet.

Vår nutida livsstil skapar obalans

På många vis har vi idag en livsstil som vi inte är designade för. Med mycket sittande och arbete i statiska, ofta framåtlutande positioner, skapar vi en obalans mellan den vertikala och spirala stabiliseringen. Denna obalans påverkar vår hållningsmässiga position vilket i sin tur leder till att vi påtvingas ett alternativt rörelsemönster. Mycket belastning med vertikal stabilisering leder till långvarig spänning i dessa muskelkedjor samt ökat tryck på våra leder och diskar och skapar över tid degenerativa förändringar vilka leder till patologi (sjukdomstillstånd) av olika slag. Vi anser att lösningen på många akuta och kroniska problem i rörelseorganen är att öka användandet av de spirala muskelsystemen i det alldagliga livet.