Löpanalys

 

Har du löprelaterade besvär som kommer i samband med löpning, eller vill du veta om du kan förbättra din teknik för att förebygga uppkomst av skador?

Besvären kan bero på flera olika orsaker, skador som uppkommit pga nedsatt rörlighet, styrka, stabilitet, löpteknik, träningsmängd mm.

Vid en löpanalys ser jag till helheten.

Besöket inleds med en anamnes (sjukhistoria) där frågorna jag ställer ger en första misstanke vad orsakerna kan bero på. Sedan en undersökning av ledrörlighet, muskler, funktionella muskel- och stabilitetstester.

Löpanalysmetod sker med filmning från olika vinklar av löpningen på löpbandet, där jag sedan i slowmotion kan analysera hur fot-knä-höft- bål och skuldror arbetar. Tittar även på hur löptekniken (steglängd, bredd, höjd mm) ser ut. Korrigering av löpteknik kan göras direkt under löpningen om det behövs.

Allt i syfte att hitta orsakerna till besvären.

Avslutar med en sammanfattning av fynden och lägger upp en rehabiliteringsplan. Rehabilitering kan tex vara specifika övningar för muskelstyrka eller rörlighet att göra under en bestämd tid, ändring av träningsdos, ändrad löpteknik. Om vävnadsskada finns kan behandling med tvära friktioner, stötvåg eller annat sättas in. Återbesök bokas för uppföljning och utvärdering.

 

Vid besöket tar du med träningskläder och rena springskor.