OMT/OMI

OMTlogofrgOrtopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken som omfattar diagnostik och behandling av smärta och andra symtom orsakade av skador och sjukdomar i rörelsesystemet samt prevention. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus.

Ortopedisk medicin (OMI) är diagnostisering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. OMI är en internationell utbildning som är samma för fysioterapeuter och läkare som går den, en högre (advanced) examen tar 4-5 år att sluföra.

En manuell undersökning omfattar systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelsesökande och stabiliserande åtgärder som t.ex. mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Källa: Sektion för Ortopedisk Manuell Terapi

Många sjukdoms/skadetillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgår från muskler, senor, ligament, leder och ledkapslar. I de flesta fall kan ortopedkirurgisk, reumatologisk och neurologisk diagnostik, inte finna en vävnadsskada att behandla.

I en rapport från Socialstyrelsen 1994:4 visas det att omkring 96 % av alla smärttillstånd utgår från rörelseapparaten och kan behandlas av sjukgymnast, naprapat och läkare med ortoped medicinsk utbildning.